Է Օ Շ Ի Ն Ս Պ Ը

Քաղաքաշինական

Տարածքների բարեկարգում և կառույցների վերանորոգում
Բնակելի և հասարակական շինարարություն
Հողային աշխատանքներ

Հիդրոտեխնիկական

Ջրագծերի և կոյուղիների կառուցման աշխատանքներ
Ջրանցքների կառուցում և վերակառուցում
Կոմունիկացիաների շրջանցում
Ջրընդունիչ կառուցվածքներ

ԷՄՕՇԻՆ ՍՊԸ
© 2007-2024 Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Developed by: Cedecenter.am